Tweenies


För dig som går på mellanstadiet har vi Tweenies. Där vi hänger och har kul tillsammans.

Dag: Varannan fredag
Tid: Kl. 18.00–19.30
Plats: Missionskyrkan Nässjö

Vill du ha sms om vad som händer på Tweenies eller om du har frågor, kontakta:

Cornelia Bjelkvik, Ungdomsledare

072-566 62 71

cornelia.bjelkvik@missionskyrkannassjo.se