Alpha

Finns det en Gud? Vad är meningen med livet? Hur kan jag göra det bästa av mitt liv? Och vad har kristen tro med allt detta att göra?

Alpha är en grundkurs i kristen tro. Den ger dig möjlighet att under tio kurskvällar och en helg studera vad den kristna tron står för. Kursen är utformad för dig som inte är van att gå till kyrkan. Under avslappnade och trevliga former kan du samtala om de stora frågorna tillsammans med andra människor. Inga pekpinnar, bara goda samtal.

Hur går det till?
Varje kurstillfälle inleds med en måltid kl. 18.30. Därefter hålls en föreläsning under 45 minuter på ett tema som knyter an till den kristna tron. Sedan fikar vi tillsammans, innan vi samtalar kring kvällens tema i smågrupper. Kvällen avslutas kl. 21.00.

Kostnaden för kursen är 250 kronor och inkluderar måltider. Vi räknar med att den som anmäler sig deltar regelbundet i hela kursen.

Nästa kursstart
Datum: 28 januari 2020
Tid: Kl. 18.30
Plats: Missionskyrkan Nässjö
Anmälan: exp@missionskyrkannassjo.se
Frågor: Andreas Karlsson, 070-361 74 20