Scoutprogram

Scoutkvällarna startar 18.30 och slutar 20.00 för samtliga patruller. Scouterna är indelade i mindre grupper som kallas patruller. Varje patrull har ett eget program som scouterna själva delvis får bestämma. Det delas ut inom några veckor från terminsstart av patrulledarna och läggs då också ut längre ned på denna sida. Tänk på att alltid ha kläder som tål regn/snö, lek och rök.

Patrullprogram
Vad händer på scout nästa gång? Här hittar du våra program för terminen. Vad vi gör beror på vilken patrull du/ditt barn är med i. Om du är osäker på vilket program som gäller kan du alltid fråga någon av ledarna, kontaktuppgifter finns på programmen. Eftersom de skapas tillsammans med scouterna i början av varje termin dröjer det oftast några veckor innan du hittar dem här, så kolla igen lite senare om din patrull saknas.