Vi tror

Så börjar trosbekännelsen. Vi tror – det låter oss förstå att tro är något vi gör gemensamt. Den kristna tron är inte enbart personlig och kan heller inte vara en tro på vad som helst. Därför fanns ett stort behov i kyrkans begynnelse att kortfattat och koncist formulera vad grunden i tron bestod av, dels för att själv veta vad man trodde på. Trosbekännelsen visade också på skillnaden mellan kristen tro och judendom samt mellan kristen tro och gnostisk tro och så vidare. Den apostoliska trosbekännelsen växte med största sannolikhet fram i Rom på 200 talet och har sedan dess använts av en stor del av den kristna kyrkan.

Januari

  • 13 Vi tror… på Gud fader allsmäktig, Himmelens och jordens skapare
  • 20 Vi tror… på Jesus Kristus hans enfödde son, vår Herre
  • 27 Vi tror… på Jesus, avlad av den Helige Ande, född av Jungfru Maria, Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död & begraven, Nederstigen till dödsriket, på 3:e dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himmelen sittande på Guds högra sida

Februari

  • 3 Vi tror… på Jesus, igenkommande till att döma levande och döda
  • 10 Vi tror… på den helige Ande
  • 17 Vi tror… på kyrkan, de heligas samfund
  • 24 Vi tror… på syndernas förlåtelse

Mars

  • 3 Vi tror… på de dödas uppståndelse och ett evigt liv