Uthyrningspolicy 

– Uthyrning sker ej till politiska partier eller lobbyorganisationer

– Uthyrning sker ej heller till organisationer vars värdegrund / intention står i strid med Nässjö Missionskyrkas värdegrund / intention.

– Uthyrning sker ej till slutna ordenssällskap

– All uthyrning liksom församlingens egna arrangemang är alkohol & drogfria

– Uthyrning sker inte till vinstdrivande verksamhet, (typ försäljning etc)

– Lokalerna lämnas i städat skick & möblemanget återställt

– Vid hyra lämnas lokalerna senast 21.30

– Tiden för bokning räknas från det att man får tillgång till lokalen tills man lämnar densamma

– Församlingen förbehåller sig rätten att med 2 månaders varsel avboka bokningar