Scoutläger

Scoutläger

2024 har equmenia riksscoutläger. Det innebär att alla sveriges equmeniascouter är bjudna. Vi i Equmenia Nässjö brukar erbjuda scouter som är upptäckare och äldre, alltså har börjat årskurs fyra att åka på sådana läger, och anordna ett annat,  mindre och närmare läger för spårarscouterna. Så kommer vi med största sannolikhet göra även i år.