Kvinnofrukost – Människohandel i vår tid

21 Mars, KL. 09.00, Missionskyrkan Nässjö

Människorättsjurist, Madeleine Sundell från Stockholm pratar om Människohandel i vår tid.
Vad har det med dig och mig att göra?

Uppvuxen i Nässjö Jobbat inom FN, utvecklat Frälsningsarméns nationella arbete mot människohandel. Vice ordf. för ECPAT Sverige och ordförande för Plattformen Civila Sverige mot Människohandel.

Anmälan: e-post: exp@missionskyrkannassjo.se, alt. på anslagstavlan i kyrkan.
Anmälan senast den 18 mars.
Kostnad: 100 kr