INSTÄLLT – Missionssamling


Evenemangsdetaljer


Träff med församlingens missionärer som efter 5 år avslutar sitt uppdrag med Equmeniakyrkan