Bibelstudium – Håller Gud på att göra comeback i vetenskapen? (Del 1)


Evenemangsdetaljer


Nya vetenskapliga upptäckter leder till en ny syn på förhållandet mellan tro och vetande. Jan Blomgren, professor i kärnfysik och medlem i Nässjö missionsförsamling, berättar om skapelsen, universum och naturlagarna. Det tycks som att naturlagarna är finjusterade för att skapa liv. Är detta bara en slump?