Bibelstudium


Evenemangsdetaljer


Maria – församlingen som Guds tempel (om att kunna säga om församlingen “var hälsad du högt benådade, Herren är med dig”, trots dess brist, att lära sig att se att Gud finns i församlingen trots att synlig eld uteblir)

“Eleonore Gustafsson är pastor i Evangeliska frikyrkan och församlingsplanterare i den mångkulturella stadsdelen Berga i Linköping. Hon är skribent och skriver regelbundet krönikor i tidningen Dagen och är senast aktuell med sommarandaktsboken “Att vakna upp till liv”.

Bibelstudierna börjar ju den 19e feb kl 19.00 och är varje onsdag till och med 25e mars.