Kontakt

KONTAKT MED ANSTÄLLDA

 

Enklast når du våra anställda genom att ringa deras mobiltelefoner. Om de inte kan svara just när du ringer, lämna gärna då ett meddelande i röstbrevlådan.

Pastorerna har ingen fast expeditionstid under veckan. onsdag-torsdag morgon/förmiddag finns i regel någon pastor på plats.

Pastor och föreståndare
Andreas Karlsson 070-361 74 20
Arbetar med föreståndaruppgifter, förkunnelse, Alpha, ”Äntligen fredag”.
Pastor
Erling Andersson, 070- 581 53 16
Arbetar med diakoni, själavård sång på kyrktorget, Trivselkvällar i Ånhult.
Intendent
Hasse Tarenius, 076-196 75 47
Arbetar i huvudsak med inköp, bokningar, samordning av frivillarbetare för det praktiska arbetet i kyrkan, handledning av ”extra tjänster”.

Kontakta oss