Torsdag 19/10 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Inge Danielsson
Torsdag 19/10 18:00
Filmen ”The Borneo case”
Filmmakaren Erik Pauser kommer att finnas på plats för att samtala om filmen. servering,

Fredag 20/10 15:00
ENGAGE - FÖR DET ONÅDDA FOLKEN
för mer info se annan plats på hemsidan
Fredag 20/10 19:00
FRIDAY AT 19 - från årskurs 7 och upp
Söndag 22/10 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 22/10 11:00
GUDSTJÄNST
Missionsföreståndare Mats-Jan Söderberg, Folk & Språk, Vittnesbörd av Ung missionär, Kenneth Israelsson, Musikkåren
Söndag 22/10 11:00
SÖNDAGSSKOLAN - från 4-8 år
Söndag 22/10 11:00
SÖNDAGSKLUBBEN - från 9-13 år
Tisdag 24/10 10:30
STICKCAFÈ
Tisdag 24/10 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 25/10 18:00
BÖN I LILLA SALEN
Onsdag 25/10 18:30
SCOUT - från 1:a klass och uppåt.
Torsdag 26/10 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Jörgen Hall
Torsdag 26/10 18:30
BIBELKVÄLL - FRIHETEN I KRISTUS
bibelstudium med Henrik Steen utifrån Galaterbrevet.
Fredag 27/10 18:00
MISSIONSAUKTION I ÅNHULTS MISSIONSHUS
försäljning av hemystade ostar, åror, lotterier, servering,
auktionist: Bernt Antonsson,
andakt: Erling Andersson
Fredag 27/10 19:00
FRIDAY AT 19 - från årskurs 7 och upp
Lördag 28/10 09:00
KVINOFRUKOST- När livet går sönder.
Susanna Stråhle och Janet Petterson från Hela Människan. Anmälan till Missionskyrkan i Nässjö tel 0380 - 741 60 eller exp@missionskyrkannassjo.se senast den 26 oktober 2017. Kostnad 80 kr
Lördag 28/10 15:00
FÖREDRAG MED BO FORSBERG, generalsekreterare för Diakonia.
Svensk vapenexport till diktaturer – om kryphål i lagen och att hålla vad man lovar
samarr: med Nässjö Freds och skiljedomsförening, Tro o Solidaritet, Missionskyrkan Nässjö
Söndag 29/10 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 29/10 11:00
GUDSTJÄNST
Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia, Eva Mörlid, KÖREN, utgångskollekt till Diakonia
Söndag 29/10 11:00
SÖNDAGSSKOLAN - från 4-8 år
Söndag 29/10 11:00
SÖNDAGSKLUBBEN - från 9-13 år
Söndag 29/10 12:30
INTERNATIONELLT KYRKKAFFE
vi fikar, språktränare och lär känna nya människor
Tisdag 31/10 10:30
STICKCAFÈ
Tisdag 31/10 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 1/11 18:00
BÖN I LILLA SALEN
Onsdag 1/11 18:30
SCOUT - från 1:a klass och uppåt.
Onsdag 1/11 19:00
MÖTESPLATSEN - lovsång, predikan, förbön och fika!
Andreas Karlsson, Anton Karlsson
Torsdag 2/11 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Ann Kristin Simonsson
Fredag 3/11 19:00
FRIDAY AT 19 - från årskurs 7 och upp
Lördag 4/11 11:00
ALLA HELGONS DAG - GUDSTJÄNST MED ÅRSPARENTATION
Ann-Britt Grändemark, Erling Anderson
Söndag 5/11 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 5/11 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Sara Bondesson, Eva Mörlid, Erling Andersson, Barnvälsignelse
Söndag 5/11 11:00
SÖNDAGSSKOLAN - från 4-8 år
Söndag 5/11 11:00
SÖNDAGSKLUBBEN - från 9-13 år
Tisdag 7/11 10:30
STICKCAFÈ
Tisdag 7/11 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 8/11 18:00
BÖN I LILLA SALEN
Onsdag 8/11 18:30
SCOUT - från 1:a klass och uppåt.
Torsdag 9/11 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Janne Hermansson
Torsdag 9/11 18:30
BIBELKVÄLL - FRIHETEN I KRISTUS
bibelstudium med Henrik Steen utifrån Galaterbrevet.
Fredag 10/11 19:00
FRIDAY AT 19 - från årskurs 7 och upp
Lördag 11/11 14:30
GUDSTJÄNST PÅ PARKGÅRDEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna
Söndag 12/11 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 12/11 11:00
GUDSTJÄNST
Ann-Britt Grändemark, Kenneth Israelsson
Söndag 12/11 11:00
SÖNDAGSKLUBBEN - från 9-13 år
Söndag 12/11 11:00
SÖNDAGSSKOLAN - från 4-8 år
Tisdag 14/11 10:30
STICKCAFÈ
Tisdag 14/11 11:00
GUDSTJÄNST PÅ SJÖBACKEN
Erling Andersson, Besökssångarna
Tisdag 14/11 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 15/11 11:30
GUDSTJÄNST PÅ INGSBERGSGÅRDEN
Erling Andersson, Besökssångarna
Onsdag 15/11 18:00
BÖN I LILLA SALEN
Onsdag 15/11 18:30
SCOUT - från 1:a klass och uppåt.
Onsdag 15/11 19:00
MÖTESPLATSEN - lovsång, predikan, förbön och fika!
Simon Lundgren, Anton Karlsson
Torsdag 16/11 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Torsdag 16/11 18:30
En kväll om de GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING!!
Sandra Quist från UNDP (FNs utvecklingsprogram) kommer att berätta om de globala målen, och sedan får du möjlighet att under fikat samtala om hur vi lokalt kan bidra till att uppfylla de globala målen. Kvällen arrangeras i samarbete mellan Nässjö Naturskyddsförening, Studieförbundet Vuxenskolan, Missionskyrkan och Nässjö Fairtrade City. servering
 

Missionskyrkan Nässjö vill gestalta Guds rike på jorden och visa omtanke om hela Guds skapelse.

Det har lett till att församlingen 2009-10-25 var bland de första som diplomerades som "Kyrka för Fairtrade" och 2009-12-26 certifierades av Svenska Missionskyrkan som "En skapelsevänlig församling".

"Skapelsen blöder och vi blir mer och mer medvetna om att det är bråttom att agera för en mer hållbar framtida utveckling. Vi är alla en del av ett samspel mellan Gud, skapelsen och våra medmänniskor. I Markusevangeliets missionsbefallning ger Jesus uppgiften att predika evangelium för hela skapelsen. Det är därför vårt ansvar inför Skaparen att finna vägar i arbetet som leder till ekologisk balans."
/Göran Zettergren, missionsföreståndare/
Ur Svenska Missionskyrkans miljöpolicy

Studiecirkeln "En skapelsevänlig församling" om miljö- och rättvisefrågor har genomförts två gånger.

Studiecirkeln vill lyfta fram viktiga frågor som ibland kan vara frustrerande både som individ och som församling. Genom gemenskap, kunskap, samtal och reflektion kan vi tillsammans lära oss hur vi som församling bör leva och själva börja formulera tankar och mål som vi vill genomföra. Som deltagare behövs ingen förkunskap. Studiematerialet handlar om att tillsammans skapa en dialog där församlingen kan hitta en väg framåt inom miljö- och rättvisefrågor.
Teman för de fem samlingarna är:
1. En jord att älska
2. Fattigdom och rikedom
3. Gemensamt ansvar och rättvisa
4. Konsumtion och livsstil
5. Agera!

Mer information finns på Missionskyrkans hemsida. Studiecirkeln genomförs tillsammans med Bilda.

Miljöpolicy och handlingsplan

Studiecirkeln våren 2009 har formulerat en Miljöpolicy samt en handlingsplan för det fortsatta arbetet med att bli en ännu mer skapelsevänlig församling.

 

 

Nedan ges exempel på aktiviteter som genomförts


Se bilder från manifestationen Earth Hour 2009.


Läs reportage från möte om Fairtrade City.


Café Livsrum 16/4-09 "Tänk om - tänk omtanke!"


Klimatcyklister stannade i Nässjö


Asfalt i Paradiset - "Väckelsemöte för klimatet"


Globen - Miljö och rättvisa i fokus


Vilken låååång fikapaus det blev!


Bilder från Earth Hour 2010


Bilder från Earth Hour 2011


Pastor Erlings tankeväckande "Nattord"

  En dag om - En skapelsevänlig församling 


Tacksägelsedagen var det Skördegudstjänst

 
Ola berättar om Kyrka för Fairtrade i Växjö

 Växa.nu nr 7

Nässjö är både skapelsevänlig och för rättvisemärkt.
Artikel om Missionskyrkan Nässjö.

Artikel på Bildas hemsida

En skapelsevänlig församling - i Nässjö

Fördjupningsmaterial

Missionskyrkans miljöpolicy (PDF 81KB)
Distriktets strategiplan 2009-2012 (Word 744KB)
Fem steg till att bli en skapelsevänlig församling (PDF 2MB)
Bildas Miljö- och rättvisematerial för en hållbar utveckling

Intressanta länkar

www.snf.se - Svenska Naturskyddsföreningen
www.wwf.se - Världsnaturfonden
www.skr.org/globalaveckan - Sveriges kristna Råds hemsida för Kyrkornas globala vecka
www.etikochenergi.se - Ett kyrkligt samarbete kring energifrågor
www.redcross.se - Röda korsets hemsida - information om humanitärt hjälparbete
www.missioncouncil.se - Svenska Missionsrådet - för en rättvisare värld
www.diakonia.se - Diakonia - arbetar för en bättre värld
www.krf.se - Kristna freds - en inckevåldsrörelse för rättvisa, fred och nedrustning
www.speak.nu - Kristet rättvisenätverk
www.renaklader.se - för kläder på bättre villkor
www.fairtradecenter.se - för rättvis internationell handel
www.rattvisemarkt.se - om rättvisemärkta produkter
www.varldsbutikerna.org - världsbutikerna i Sverige
www.krav.se - om kravmärkning
www.minplanet.se - tips och inspiration
www.frivilligenkelhet.nu - för en enklare livsstil
www.globalportalen.se - artiklar och aktiviteter om globala frågor
www.hardrainproject.com - fotoutställning om konsekvenserna av vår livstil
climate.jpl.nasa.gov - klimatinformation från JPL, en del av NASA 
www.earthhour.org - uppmaning att släcka ljuset 1 timme om året
www.miljofordon.se - information om miljöbilar
www.klimatmarkningen.se - information om de olika klimatmärkningarna

(tillagda 2011-07-16)
www.atmosfair.de - beräkna utsläppen av din flygresa, mm
http://www.konsumentverket.se/miljo/ - Konsumentverkets milöinformation
www.earthday.net - beräkna ditt ekologiska fotavtryck
www.swc.se/klimathuset/klimatskola.html - Klimatskola för vetgiriga
www.bramiljoval.se - Bra Miljöval
www.svanen.se - Svanen-märkning