Onsdag 23/5 10:00
VÅFFELCAFÈ
Kaffe och våfflor serveras kl. 10-13.30
Onsdag 23/5 18:00
BÖNEMÖTE i lilla salen
Torsdag 24/5 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Håkan Junholt från Angered
Fredag 25/5 19:00
FRIDAY AT 19 - från 7:an och uppåt!
Lördag 26/5 10:00
"Global Outreach Day"
Bön o inspirationsmöte i Pingstkyrkan, Anton Karlsson m fl, därefter med Pannkakskyrkan på Stora torget 12-16
Söndag 27/5 10:30
AVSLUTNINGSFEST för SÖNDAGSSKOLA och SÖNDAGSKLUBBEN ,
Samåkning från Missionskyrkan till festen!
Söndag 27/5 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 27/5 11:00
GUDSTJÄNST
Anton Karlsson, Mats Frohm, Musikkåren. Kyrkkaffe med avteckning av Anton Karlsson och Sara Bondesson.
Söndag 27/5 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULT
Läsarsångarna från Ödeshög, servering, andakt: Erling Andersson
Tisdag 29/5 10:30
STICKCAFÉ
Tisdag 29/5 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 30/5 10:00
VÅFFELCAFÈ
Kaffe och våfflor serveras kl. 10-13.30
Onsdag 30/5 18:00
BÖNEMÖTE i lilla salen
Torsdag 31/5 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Säsongsavslutning - Sång & Musik med Erik Fröjmark!
Söndag 3/6 10:00
LOVSÅNGGUDSTJÄNST MED NATTVARD
"LOVETS OFFER OCH OFFRANDETS LOV"
Erling Andersson, Eivor Gerhardsson, Kören, Löftesoffer till Kyrka 500
Tisdag 5/6 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 6/6 09:00
NATIONALDAGSBÖN
En allkristen bönesamling på nationaldagen! Erling Andersson m fl
Söndag 10/6 10:00
GUDSTJÄNST
"Kallelse till Guds rike - o.s.a. 180610"
Eva-Lotta Svensson, Tommy Gustafsson
Söndag 10/6 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULTS MISSIONSHUS
Rödja Dragspelsklubb , servering av Ostkaka & kaffe, andakt Erling Andersson
Onsdag 13/6 10:00
SOMMARCAFÈ PÅ KYRKTORGET
Våfflor & Kaffe serveras!
Lördag 16/6 08:00
SCOUTLÄGER
Mosshemmet, Eksjö ,16-20 juni
Söndag 17/6 10:00
GUDSTJÄNST
Ann-Britt Grändemark
Onsdag 20/6 10:00
SOMMARCAFÈ PÅ KYRKTORGET
Våfflor & Kaffe serveras!
Onsdag 20/6 11:30
GUDSTJÄNST PÅ ÅKERSBORG
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna
 

Årsmöte med framtidstro. En innehållsrik period.

Den alldeles underbara kören avslutar med ett enda stort Aaaaaaaaameeeen! Visst syns det!

Det lär aldrig hända mera att församlingens verksamhetsår omfattar fyra månader. Men det blev en förändring efter höstens årsmöte som resulterat i att från och med i år följer verksamhetsåret också kalenderåret. Därför var det både gudstjänst söndagen den 4 mars 2018 i Missionskyrkan i Nässjö och därefter ett årsmöte. Det blev innehållsrikt och spännande, speciellt om man var med om båda delarna.

Vid gudstjänsten medverkade Missionskyrkans kör under ledning av Peter Sandwall. Som alltid till stor välsignelse för åhörarna. Med både fartfyllt och stillsamt innehåll. Vi återger ett par glimtar på länken https://youtu.be/biqFAdPwWG8

Pastor Andreas Karlsson genomförde först en livfull minipredikan för barnen som handlade om den blinde Bartimaios, hämtat från Markus tionde kapitel. Sedan söndagsskolbarnen fått knalla iväg till sin avdelning fortsatte han ur Markus och predikade om Jesus och den rike mannen. -Jag har funderat på hur jag skulle agerat om Jesus kommit till mig och bett mig ge bort allt jag äger och ge till de fattiga, berättade Andreas Karlsson. Och kompletterade med många tänkvärda ord och gav tipset att ge tio procent av sin inkomst till vår Herres verk är ingen dum idé. Men det är givetvis upp till var och en.

Onekligen en predikan som passade bra denna dag då kassören Bengt Johansson i det efterföljande årsmötet informerade om ekonomin och gav några goda exempel på hur församlingen kan kunna stå ännu stabilare under det nu aktuella verksamhetsåret.

MYCKET HAR HÄNT

Även om det bara gått fyra månader sedan förra årsmötet har åtskilligt inträffat. Välbesökta julkonserter. Spännande bibelstudium. Besöks av Diakonias generalsekreterare. Temakvällar om miljö- och rättvisefrågor, liksom det viktiga beslutet att anställa Andreas Karlssons om ny pastor i församlingen. Han arbetar halvtid fram till 1 september tillsammans med Erling Andersson. Sedan tar Andreas över rodret. Avsikten är också att församlingen skall få en ungdomspastor.

Simon Olsson, nyvald ordförande i Equmenia tjänstgjorde under årsmötet som vice ordförande. Den yngste någonsin i den rollen, summerade ordförande P O Östlund. Intervju med Simon Olsson på länken https://youtu.be/wgAsIvK66Nc


Skall man illustrera hur den blinde Bartimaios kände sig, då gör man som Andreas Karlsson, man gör det ordentligt.


Bartiomaios han ville verkligen få sin syn åter…


Och så SPRANG han fram till Jesus och sa: ”Jag VILL se”!