Fredag 23/3 17:00
Välkommen till ÄNTLIGEN FREDAG
17.00 Äntligen Mat
18.00 Äntligen Möte
19.00 Äntligen Kaffe + Äntligen fredagshäng
Fredag 23/3 19:00
FRIDAY AT 19 - från 7:an och uppåt!
Söndag 25/3 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 25/3 11:00
GUDSTJÄNST
Markus 11, Andreas Karlsson, Kenneth Israelsson, Musikkåren, Påskmarknad vid kyrkkaffet
Söndag 25/3 11:00
SÖNDAGSSKOLA och SÖNDAGSKLUBBEN
Söndag 25/3 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULT
Sång och musik med Ehrling Lundberg från Malmbäck, servering, andakt Kenneth Israelsson
Tisdag 27/3 10:30
STICKCAFÉ
Tisdag 27/3 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 28/3 10:00
VÅFFELCAFÈ
Kaffe och våfflor serveras kl. 10-13.30
Onsdag 28/3 18:00
BÖNEMÖTE i lilla salen
Onsdag 28/3 18:30
SCOUT - från 1:a klass och uppåt
Torsdag 29/3 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Strängmusiken från Missionskyrkan
Torsdag 29/3 19:00
GETSEMANEAFTON MED NATTVARD
Markus kap 14, Andreas Karlsson, Ann -Britt Grändemark
Fredag 30/3 11:00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Markus 15, Ann-Britt Grändemark
Söndag 1/4 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 1/4 11:00
PÅSKDAGSGUDSTJÄNST
"Kristus är uppstånden!" Markus kap 16, Andreas Karlsson, medverkan av söndagsskolan
Söndag 1/4 11:00
SÖNDAGSSKOLA och SÖNDAGSKLUBBEN
Måndag 2/4 11:00
ANNANDAG PÅSK - EKUMENISK GUDSTJÄNST
"MÖTE MED JESUS" skolpastor Alexander Bervebrink, Erling Andersson, Sånggrupp, kollekt till skolkyrkan, kyrkkaffe
Tisdag 3/4 10:30
STICKCAFÉ
Tisdag 3/4 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 4/4 10:00
VÅFFELCAFÈ
Kaffe och våfflor serveras kl. 10-13.30
Onsdag 4/4 11:30
GUDSTJÄNST PÅ INGSBERGSGÅRDEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna
Onsdag 4/4 18:00
BÖNEMÖTE i lilla salen
Onsdag 4/4 18:30
SCOUT - från 1:a klass och uppåt
Onsdag 4/4 19:00
BIBELKVÄLL OM FILIPERBREVET med Andreas Karlsson
Torsdag 5/4 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Lenette och Sara Ahnstedt
Fredag 6/4 17:00
Välkommen till ÄNTLIGEN FREDAG
17.00 Äntligen Mat
18.00 Äntligen Möte
19.00 Äntligen Kaffe + Äntligen fredagshäng
Fredag 6/4 19:00
Friday at 19 - från 7:an och uppåt!
Lördag 7/4 09:00
KVINNOFRUKOST "Brickor som räddar liv"
En kvinnofrukost om hur svenska kvinnor hjälper kvinnor i Tanzania.
Anmälan till tel 0380 - 741 60 eller exp@missionskyrkannassjo.se senast den 5 april 2018. Kostnad 80 kr

Söndag 8/4 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 8/4 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Andreas Karlsson, Kören, utgångskollekt till mission i andra länder
Söndag 8/4 11:00
SÖNDAGSSKOLA och SÖNDAGSKLUBBEN
Tisdag 10/4 10:30
STICKCAFÉ
Tisdag 10/4 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 11/4 10:00
VÅFFELCAFÈ
Kaffe och våfflor serveras kl. 10-13.30
Onsdag 11/4 18:00
BÖNEMÖTE i lilla salen
Onsdag 11/4 18:30
SCOUT - från 1:a klass och uppåt
Torsdag 12/4 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Annelie & Ingemar Ek
Torsdag 12/4 18:30
FÖRSAMLINGSMÖTE
Fredag 13/4 17:00
Välkommen till ÄNTLIGEN FREDAG
17.00 Äntligen Mat
18.00 Äntligen Möte
19.00 Äntligen Kaffe + Äntligen fredagshäng
Fredag 13/4 19:00
FRIDAY AT 19 - från 7:an och uppåt!
Söndag 15/4 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 15/4 11:00
MUSIKGUDSTJÄNST - MUSIKKÅREN FIRAR 100 ÅR!
Musikkåren, Erling Andersson, Eva o Lars Mörlid Gudstjänsten sänds 18.00 103,9MHz Höglandets Närradio.
Söndag 15/4 11:00
SÖNDAGSSKOLA och SÖNDAGSKLUBBEN
Tisdag 17/4 10:30
STICKCAFÉ
Tisdag 17/4 11:00
GUDSTJÄNST PÅ SJÖBACKEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna.
Tisdag 17/4 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 18/4 10:00
VÅFFELCAFÈ
Kaffe och våfflor serveras kl. 10-13.30
Onsdag 18/4 18:00
BÖNEMÖTE i lilla salen
Onsdag 18/4 18:30
SCOUT - från 1:a klass och uppåt
Onsdag 18/4 19:00
BIBELKVÄLL OM FILIPERBREVET med Andreas Karlsson
Torsdag 19/4 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Kapelabröderna, Conny Hedengren
Fredag 20/4 17:00
Välkommen till ÄNTLIGEN FREDAG
17.00 Äntligen Mat
18.00 Äntligen Möte
19.00 Äntligen Kaffe + Äntligen fredagshäng
Fredag 20/4 19:00
FRIDAY AT 19 - från 7:an och uppåt!
 

Intensivt år i Missionskyrkan. Vi växer vidare och kan glädjas

Missionskyrkan i Nässjö växer och arbetar med verksamheter som når både nässjöbor och missionsprojekt i exempelvis Estland, Gibraltar och en rad andra destinationer. När årsmötet hölls söndagen den 19 november noterade man att församlingen har 484 medlemmar, vilket är en hygglig ökning jämfört med fjolåret.

Nu är det knappast någon som i första hand vrider och vänder på antalet medlemmar. Det viktigaste är naturligtvis att församlingen kan bedriver en verksamhet som är till hjälp och glädje och som kan ge stöd åt människor på olika sätt och i olika åldrar. Ett samtal över en nygräddad våffla en onsdagsförmiddag, en scoutledare som blir ett föredöme, ett härligt framträdande med Missionskyrkans kör, matlagning till sommarläger i Lövhult, en välgörande predikan eller en Alpha-kurs utgör en liten del av det som kyrkan erbjuder.

-Jag är glad över att få vara med i en församling där alla får vara med. Det finns inte ett A- eller B-lag. Alla är lika viktiga, oavsett om man är arbetslös, nysvensk, sjukpensionär eller företagsledare, påpekade Alf B Svensson som höll dagens predikan.

Med tanke på att det var årsmöte var den röda tråden i den inledande gudstjänsten att ”alla har en uppgift” vilket gestaltades på ett effektivt sätt med olika inslag.

Agneta Svensson som ackompanjerade Åke Karlsson i de inledande sångerna vid gustjänsten skojade friskt med barnen och garanterade att hon inte kan köra lok. Vilket däremot Åke kan – utöver att han är en utmärkt sångare. Naturligt nog sjöngs sedan sånger: ”Du kan inte vad jag kan – och jag kan inte vad Du kan”.

Åke som kanske snart får ge sig ut på turné på temat ”Den sjungande lokföraren” gjorde som vanligt en gedigen sånginsats. Eivor Gerhardsson ledde gudstjänsten med säker hand och Alf B Svenssons predikan var både innehållsrik, pedagogisk och humoristisk.

Årsmötet följde efter ett förstärkt kyrkkaffe. Församlingsföreståndaren Erling Andersson tackade för året som gått och uppmanade medlemmarna att gärna kommunicera till honom och till församlingsledningen när man har ideér och synpunkter.

-Vi vill naturligtvis göra vårt absolut bästa. Men faktum är att det är bara tre personer som hört av sig på hela hösten med synpunkter. Många fler är välkomna menade Erling.

Han noterade också att enormt mycket har hänt både det sista året och de senare åren. Församlingen har i flera avseenden blivit än mer färgstark och mött nya spännande utmaningar.

Församlingens 151:a verksamhetsår kunde hur som helst läggas till handlingarna. Missionskyrkan i Nässjö bedriver tveklöst en verksamhet för alla åldrar med god ingång bland människor man möter.

Glimtar av Åke Karlssons sånger med Agneta Svensson vid flygeln.
Länk: https://youtu.be/WExkBTYawCI

Inga ledsamheter vid kyrkkaffet.

De bara förbereder sig… Naturligtvis skall presidiet ha ett bord när det blir årsmöte.

Jaha, det här blir nog godkänt ser det ut som.

Ordförande P O Östlund förbereder årsmötet.

Tommy Gustafsson hade viktiga saker att meddela. Han framkallade dock munterhet när han konstaterade att han för tredje året i rad inte varit uppsatt som kollektör, trots att han faktiskt är kollektör.

Michael Tågerud som förtjänstfullt jobbat som kassör informerade nästan på temat ”berg- och dalbana”. Han konstaterade att årets verksamhet gett ett överskott, men det beror i sin tur på att församlingen haft begränsad personalstyrka. Han visade upp en dramatisk bild inför 2018. Enkelt uttryckt: om församlingen vill bedriva samma verksamhet som i dag och då det finns önskemål om bland annat en ungdomspastor så måste ganska radikala saker hända. Det är nämligen så att FAS 3-jobbarna som gett församlingen hyggliga inkomster och bidragit till att vi kunnat ha en så pass öppen kyrka försvinner den sista januari. En grupp arbetar intensivt med frågan och återkommer kring detta vid församlingsmöten i januari.

Naturligtvis genomfördes mängder av val till olika uppgifter. I styrelsen omvaldes P O Östlund som ordförande, nyvalda blev Annelie Frohm, Magdalena Persson och Bengt Johansson. Övriga i styrelsen är Christina Nilsson, Marie-Louise Lundqvist, Christer Gustafsson, Tommy Gustavsson, Henrik Kazrlsson och Tobias Fritz.

Styrelsen håller på och konstituerar sig. Då träder Agneta Svensson in i handlingen.

”Kroaterna väntar utanför, nu skall de ha sitt möte, skynda er”, uppmanade Agneta styrelsen. Det säger ju i sin tur en hel del om att det händer mycket i Missionskyrkan i Nässjö.