Torsdag 14/12 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Vi sjunger in julen med Besökssångarna m fl
Torsdag 14/12 19:00
JULKONSERT
Missionskyrkans kör, Lars Mörlid o Peter Sandwall
Fredag 15/12 19:00
JULKONSERT
Missionskyrkans kör, Lars Mörlid o Peter Sandwall
Lördag 16/12 19:00
JULKONSERT
Missionskyrkans kör, Lars Mörlid o Peter Sandwall
Söndag 17/12 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Ann-Britt Grändemark, Kenneth Israelsson, Gudstjänsten sänds 18.00 103,9MHz Höglandets Närradio.
Onsdag 20/12 15:00
GUDSTJÄNST PÅ STURESALEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna
Söndag 24/12 23:00
JULAFTON - JULNATTSGUDSTJÄNST
"Fröjdas vart sinne julen är inne" Erling Andersson, Tommy Gustafsson, sång: Josefine Bäckrud, musik: Andreas Ydrefors, Johan Palmér, insamling till Hela Människan/ RIA Nässjö
Tisdag 26/12 11:00
ANNANDAG JUL - JULGUDSTJÄNST
Anton Karlsson, Christer Gustafsson, sång & musik; Tina Gustafsson, Agneta och Marcus Rubensson m fl ,kyrkkaffe
Söndag 31/12 17:00
EKUMENISK NYÅRSBÖN i PINGSTKYRKAN
Åsa Svensson
Måndag 1/1 16:00
NYÅRSGUDSTJÄNST MED NATTVARD
"Här börjar glädjebudet..." Markus kap 1
Andreas Karlsson, Tommy Gustafsson
Lördag 6/1 11:00
TRETTONDAG JUL - "VÄLKOMMEN HEM"
mer info kommer!
Söndag 7/1 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 7/1 11:00
GUDSTJÄNST
"Bära och bli buren" Markus kap 2
Erling Andersson, barnvälsignelse, nya medlemmar välkomnas
Tisdag 9/1 10:30
STICKCAFÉ
Torsdag 11/1 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Säsongsstart med Evert Rydén m fl
 

Intensivt år i Missionskyrkan. Vi växer vidare och kan glädjas

Missionskyrkan i Nässjö växer och arbetar med verksamheter som når både nässjöbor och missionsprojekt i exempelvis Estland, Gibraltar och en rad andra destinationer. När årsmötet hölls söndagen den 19 november noterade man att församlingen har 484 medlemmar, vilket är en hygglig ökning jämfört med fjolåret.

Nu är det knappast någon som i första hand vrider och vänder på antalet medlemmar. Det viktigaste är naturligtvis att församlingen kan bedriver en verksamhet som är till hjälp och glädje och som kan ge stöd åt människor på olika sätt och i olika åldrar. Ett samtal över en nygräddad våffla en onsdagsförmiddag, en scoutledare som blir ett föredöme, ett härligt framträdande med Missionskyrkans kör, matlagning till sommarläger i Lövhult, en välgörande predikan eller en Alpha-kurs utgör en liten del av det som kyrkan erbjuder.

-Jag är glad över att få vara med i en församling där alla får vara med. Det finns inte ett A- eller B-lag. Alla är lika viktiga, oavsett om man är arbetslös, nysvensk, sjukpensionär eller företagsledare, påpekade Alf B Svensson som höll dagens predikan.

Med tanke på att det var årsmöte var den röda tråden i den inledande gudstjänsten att ”alla har en uppgift” vilket gestaltades på ett effektivt sätt med olika inslag.

Agneta Svensson som ackompanjerade Åke Karlsson i de inledande sångerna vid gustjänsten skojade friskt med barnen och garanterade att hon inte kan köra lok. Vilket däremot Åke kan – utöver att han är en utmärkt sångare. Naturligt nog sjöngs sedan sånger: ”Du kan inte vad jag kan – och jag kan inte vad Du kan”.

Åke som kanske snart får ge sig ut på turné på temat ”Den sjungande lokföraren” gjorde som vanligt en gedigen sånginsats. Eivor Gerhardsson ledde gudstjänsten med säker hand och Alf B Svenssons predikan var både innehållsrik, pedagogisk och humoristisk.

Årsmötet följde efter ett förstärkt kyrkkaffe. Församlingsföreståndaren Erling Andersson tackade för året som gått och uppmanade medlemmarna att gärna kommunicera till honom och till församlingsledningen när man har ideér och synpunkter.

-Vi vill naturligtvis göra vårt absolut bästa. Men faktum är att det är bara tre personer som hört av sig på hela hösten med synpunkter. Många fler är välkomna menade Erling.

Han noterade också att enormt mycket har hänt både det sista året och de senare åren. Församlingen har i flera avseenden blivit än mer färgstark och mött nya spännande utmaningar.

Församlingens 151:a verksamhetsår kunde hur som helst läggas till handlingarna. Missionskyrkan i Nässjö bedriver tveklöst en verksamhet för alla åldrar med god ingång bland människor man möter.

Glimtar av Åke Karlssons sånger med Agneta Svensson vid flygeln.
Länk: https://youtu.be/WExkBTYawCI

Inga ledsamheter vid kyrkkaffet.

De bara förbereder sig… Naturligtvis skall presidiet ha ett bord när det blir årsmöte.

Jaha, det här blir nog godkänt ser det ut som.

Ordförande P O Östlund förbereder årsmötet.

Tommy Gustafsson hade viktiga saker att meddela. Han framkallade dock munterhet när han konstaterade att han för tredje året i rad inte varit uppsatt som kollektör, trots att han faktiskt är kollektör.

Michael Tågerud som förtjänstfullt jobbat som kassör informerade nästan på temat ”berg- och dalbana”. Han konstaterade att årets verksamhet gett ett överskott, men det beror i sin tur på att församlingen haft begränsad personalstyrka. Han visade upp en dramatisk bild inför 2018. Enkelt uttryckt: om församlingen vill bedriva samma verksamhet som i dag och då det finns önskemål om bland annat en ungdomspastor så måste ganska radikala saker hända. Det är nämligen så att FAS 3-jobbarna som gett församlingen hyggliga inkomster och bidragit till att vi kunnat ha en så pass öppen kyrka försvinner den sista januari. En grupp arbetar intensivt med frågan och återkommer kring detta vid församlingsmöten i januari.

Naturligtvis genomfördes mängder av val till olika uppgifter. I styrelsen omvaldes P O Östlund som ordförande, nyvalda blev Annelie Frohm, Magdalena Persson och Bengt Johansson. Övriga i styrelsen är Christina Nilsson, Marie-Louise Lundqvist, Christer Gustafsson, Tommy Gustavsson, Henrik Kazrlsson och Tobias Fritz.

Styrelsen håller på och konstituerar sig. Då träder Agneta Svensson in i handlingen.

”Kroaterna väntar utanför, nu skall de ha sitt möte, skynda er”, uppmanade Agneta styrelsen. Det säger ju i sin tur en hel del om att det händer mycket i Missionskyrkan i Nässjö.