Tisdag 21/11 10:30
STICKCAFÈ
Tisdag 21/11 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 22/11 18:00
BÖN I LILLA SALEN
Onsdag 22/11 18:30
SCOUT - från 1:a klass och uppåt.
Torsdag 23/11 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Eva Råsberg
Torsdag 23/11 18:30
BIBELKVÄLL - FRIHETEN I KRISTUS
bibelstudium med Henrik Steen utifrån Galaterbrevet.
Fredag 24/11 19:00
FRIDAY AT 19 - från årskurs 7 och upp
Lördag 25/11 10:00
EQMENIAS JULMARKNAD
Söndag 26/11 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 26/11 11:00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA - SCOUTINVIGNING
Anton Karlsson, Tommy Gustafsson, medverkan av scouter och ledare.
Söndag 26/11 12:30
INTERNATIONELLT KYRKKAFFE
vi fikar, språktränare och lär känna nya människor
Söndag 26/11 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULTS MISSIONSHUS
Cittragrupp, servering, andakt Kenneth Israelsson
Tisdag 28/11 10:30
STICKCAFÈ
Tisdag 28/11 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 29/11 18:00
BÖN I LILLA SALEN
Onsdag 29/11 18:30
SCOUT - från 1:a klass och uppåt.
Onsdag 29/11 19:00
MÖTESPLATSEN - lovsång, predikan, förbön och fika!
Marcus Ringbäck, Anton Karlsson
Torsdag 30/11 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Cittragänget
Fredag 1/12 19:00
FRIDAY AT 19 - från årskurs 7 och upp
Söndag 3/12 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 3/12 11:00
ADVENTSGUDSTJÄNST
Erling Andersson, Eva Mörlid, KÖREN, MUSIKKÅREN
Söndag 3/12 11:00
SÖNDAGSSKOLAN - från 4-8 år
Söndag 3/12 11:00
SÖNDAGSKLUBBEN - från 9-13 år
Tisdag 5/12 10:30
STICKCAFÈ
Tisdag 5/12 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 6/12 18:00
BÖN I LILLA SALEN
Onsdag 6/12 18:30
SCOUT - från 1:a klass och uppåt.
Torsdag 7/12 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Charlotte Felli Crona och Lindor Lindén
Fredag 8/12 19:00
FRIDAY AT 19 - från årskurs 7 och upp
Lördag 9/12 19:00
MÖTESPLATSEN - lovsång, predikan, förbön och fika!
Jonas Andersson, Anton Karlsson
Söndag 10/12 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 10/12 11:00
MISSIONSGUDSTJÄNST - start av insamlingen Tänd ett ljus
Emanuel Bratt m fl
Söndag 10/12 11:00
SÖNDAGSKLUBBEN - från 9-13 år
Söndag 10/12 11:00
SÖNDAGSSKOLAN - från 4-8 år
Tisdag 12/12 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 13/12 11:30
GUDSTJÄNST PÅ INGSBERGSGÅRDEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna
Onsdag 13/12 18:30
SCOUT - från 1:a klass och uppåt.
Torsdag 14/12 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Vi sjunger in julen...
Torsdag 14/12 19:00
JULKONSERT
Missionskyrkans kör, Lars Mörlid o Peter Sandwall
Fredag 15/12 19:00
JULKONSERT
Missionskyrkans kör, Lars Mörlid o Peter Sandwall
Fredag 15/12 19:00
FRIDAY AT 19 - från årskurs 7 och upp
Lördag 16/12 19:00
JULKONSERT
Missionskyrkans kör, Lars Mörlid o Peter Sandwall
Söndag 17/12 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Ann-Britt Grändemark, Kenneth Israelsson, Gudstjänsten sänds 18.00 103,9MHz Höglandets Närradio.