Onsdag 23/5 10:00
VÅFFELCAFÈ
Kaffe och våfflor serveras kl. 10-13.30
Onsdag 23/5 18:00
BÖNEMÖTE i lilla salen
Torsdag 24/5 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Håkan Junholt från Angered
Fredag 25/5 19:00
FRIDAY AT 19 - från 7:an och uppåt!
Lördag 26/5 10:00
"Global Outreach Day"
Bön o inspirationsmöte i Pingstkyrkan, Anton Karlsson m fl, därefter med Pannkakskyrkan på Stora torget 12-16
Söndag 27/5 10:30
AVSLUTNINGSFEST för SÖNDAGSSKOLA och SÖNDAGSKLUBBEN ,
Samåkning från Missionskyrkan till festen!
Söndag 27/5 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 27/5 11:00
GUDSTJÄNST
Anton Karlsson, Mats Frohm, Musikkåren. Kyrkkaffe med avteckning av Anton Karlsson och Sara Bondesson.
Söndag 27/5 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULT
Läsarsångarna från Ödeshög, servering, andakt: Erling Andersson
Tisdag 29/5 10:30
STICKCAFÉ
Tisdag 29/5 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 30/5 10:00
VÅFFELCAFÈ
Kaffe och våfflor serveras kl. 10-13.30
Onsdag 30/5 18:00
BÖNEMÖTE i lilla salen
Torsdag 31/5 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Säsongsavslutning - Sång & Musik med Erik Fröjmark!
Söndag 3/6 10:00
LOVSÅNGGUDSTJÄNST MED NATTVARD
"LOVETS OFFER OCH OFFRANDETS LOV"
Erling Andersson, Eivor Gerhardsson, Kören, Löftesoffer till Kyrka 500
Tisdag 5/6 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 6/6 09:00
NATIONALDAGSBÖN
En allkristen bönesamling på nationaldagen! Erling Andersson m fl
Söndag 10/6 10:00
GUDSTJÄNST
"Kallelse till Guds rike - o.s.a. 180610"
Eva-Lotta Svensson, Tommy Gustafsson
Söndag 10/6 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULTS MISSIONSHUS
Rödja Dragspelsklubb , servering av Ostkaka & kaffe, andakt Erling Andersson
Onsdag 13/6 10:00
SOMMARCAFÈ PÅ KYRKTORGET
Våfflor & Kaffe serveras!
Lördag 16/6 08:00
SCOUTLÄGER
Mosshemmet, Eksjö ,16-20 juni
Söndag 17/6 10:00
GUDSTJÄNST
Ann-Britt Grändemark
Onsdag 20/6 10:00
SOMMARCAFÈ PÅ KYRKTORGET
Våfflor & Kaffe serveras!
Onsdag 20/6 11:30
GUDSTJÄNST PÅ ÅKERSBORG
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna
 

Välkomna till ett sammanhang fyllt av kärlek och förväntan

Hon inledde sin predikan på ett sätt som fick alla att lyssna. Pastor Ann-Britt Grändemark tog sats och sa inledningsvis: -Välkomna till kyrkan. Välkomna till ett sammanhang och ett liv fyllt av kärlek, förväntan och goda relationer. Välkomna barn och vuxna, unga och gamla, sökare och tvivlare, troende sedan många år eller du med en nyväckt tro på att Jesus Kristus går vid din sida för att dela de osäkra stegen mot mognad och möjlighet.

Temat för den välbesökta samlingsgudstjänsten i Missionskyrkan i Nässjö söndagen den 3 september var SE MEDMÄNNISKAN. Det utvecklade Ann-Britt och menade bland annat att bland det finaste som finns är att få vara medmänniska – att få ”vara med en människa”. Som kanske tack vare att man är det får höra från en medmänniska: ”jag orkar det jag inte trodde jag skulle orka”.

Det blev verkligen en gudstjänst med glädje och förväntan. Med variationsrika sång- och musikinslag av kören under ledning av Peter Sandwall.

Med välkomnande av pastor Andreas Karlsson med fru Svetlana och deras flickor. Andreas börjar jobba i församlingen i september nästa år och tar över som föreståndare från 1 januari 2019.

Vidare välkomnandes ungdomspastor Anton Karlsson och konfirmationskoordinator Sara Bondesson.

Söndagsskolan och söndagsklubben drog igång och Henrik Karlsson berättade med hjälp av en rejäl jordglob både om dessa verksamheter och om hur församlingen når ut både lokalt och över hela vår värld. Precis som det skall vara!