Torsdag 14/12 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Vi sjunger in julen med Besökssångarna m fl
Torsdag 14/12 19:00
JULKONSERT
Missionskyrkans kör, Lars Mörlid o Peter Sandwall
Fredag 15/12 19:00
JULKONSERT
Missionskyrkans kör, Lars Mörlid o Peter Sandwall
Lördag 16/12 19:00
JULKONSERT
Missionskyrkans kör, Lars Mörlid o Peter Sandwall
Söndag 17/12 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Ann-Britt Grändemark, Kenneth Israelsson, Gudstjänsten sänds 18.00 103,9MHz Höglandets Närradio.
Onsdag 20/12 15:00
GUDSTJÄNST PÅ STURESALEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna
Söndag 24/12 23:00
JULAFTON - JULNATTSGUDSTJÄNST
"Fröjdas vart sinne julen är inne" Erling Andersson, Tommy Gustafsson, sång: Josefine Bäckrud, musik: Andreas Ydrefors, Johan Palmér, insamling till Hela Människan/ RIA Nässjö
Tisdag 26/12 11:00
ANNANDAG JUL - JULGUDSTJÄNST
Anton Karlsson, Christer Gustafsson, sång & musik; Tina Gustafsson, Agneta och Marcus Rubensson m fl ,kyrkkaffe
Söndag 31/12 17:00
EKUMENISK NYÅRSBÖN i PINGSTKYRKAN
Åsa Svensson
Måndag 1/1 16:00
NYÅRSGUDSTJÄNST MED NATTVARD
"Här börjar glädjebudet..." Markus kap 1
Andreas Karlsson, Tommy Gustafsson
Lördag 6/1 11:00
TRETTONDAG JUL - "VÄLKOMMEN HEM"
mer info kommer!
Söndag 7/1 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 7/1 11:00
GUDSTJÄNST
"Bära och bli buren" Markus kap 2
Erling Andersson, barnvälsignelse, nya medlemmar välkomnas
Tisdag 9/1 10:30
STICKCAFÉ
Torsdag 11/1 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Säsongsstart med Evert Rydén m fl

Kristna går inte till kyrkan - de är kyrkan

Pastor Erling Andersson illustrerade sin predikan genom att fylla en torr tvättsvamp med vatten från dopgraven. En utmärkt illustration på att ”det som är torrt kan fyllas med inre liv”.

Alla har inte förmågan att illustrera ett budskap på ett slagkraftigt sätt. Men pastor Erling Andersson har – utöver ett antal andra gåvor – även den egenskapen. Eller vad sägs om exemplet (se bild) där han tar ett kliv från sidan av predikstolen och håller i en snustorr tvättsvamp. Sedan fyller han den med vatten från dopgraven och den blir naturligtvis full.

Han kramar ur svampen och vattnet rinner ur den svamp som bara någon halv minut tidigare var alldeles torr.

Det var ett sätt att illustrera hur den som känner sig torr och uttorkad kan uppfyllas av ”det levande vattnet”. Ett ämne högaktuellt på Pingstdagen – ”församlingens födelsedag”.

-Att jag inte tänkte på att bjuda på tårta dagen till ära, som Svenska Kyrkan i Malmbäck gjort, funderade Erling Andersson, men såg i alla fall till att det utbringades ett fyrfaldigt leve apropå att det ju var ”församlingens födelsedag”.

Det blev en gudstjänst att minnas. Inte bara för de tydliga illustrationerna och temat ”Kristna går inte till kyrkan – de är kyrkan” utan också för att det var en lovsångsgudstjänst. Missionskyrkans kör under ledning av Peter Sandwall, med Lars Mörlid som solist, gjorde ett minst sagt gediget arbete. Peter Sandwall slog an tonen i sitt preludium på flygeln och den sång och musik som åhörarna fick ta del av lämnade ingen oberörd. Inte minst i finalen med ”Du lyfter mig”.

Länk till Peters preludium https://youtu.be/jaNvwvZOcp0


I gudstjänsten firades också nattvard som nog många upplevde som alldeles speciell denna pingstdag. Det var verkligen rörelse i kyrkan och en mycket stark andlig atmosfär.

Under gudstjänsten välkomnandes Annelie Nodén och Sara Bondesson som nya medlemmar.

Glädjande nog kunde dagen till ära två nya medlemmar välkomnas. Dels Annelie Nodén som via en Alpha-kurs sökt sig till församlngen. Dels Sara Bondesson som för övrigt kommer att arbeta med konfirmanderna i samverkan med allians- och baptistförsamlingen.

KLART MED NY PASTOR

I anslutning till Pingstdagens gudstjänst genomfördes också ett snabbt och effektivt församlingsmöte. Med ett rungande ja beslutade församlingen att i enlighet med personalutskottet och styrelsens enhälliga förslag kalla pastor Andreas Karlsson som ny pastor till Missionskyrkan i Nässjö. Det handlar om tillträde nästa höst 2018 – en god planeringshorisont.

Andreas Karlsson kommer att börja arbeta som pastor i Missionskyrkan nästa höst och därefter efterträda nuvarande föreståndaren Erling Andersson när han går i pension.