Onsdag 23/5 10:00
VÅFFELCAFÈ
Kaffe och våfflor serveras kl. 10-13.30
Onsdag 23/5 18:00
BÖNEMÖTE i lilla salen
Torsdag 24/5 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Håkan Junholt från Angered
Fredag 25/5 19:00
FRIDAY AT 19 - från 7:an och uppåt!
Lördag 26/5 10:00
"Global Outreach Day"
Bön o inspirationsmöte i Pingstkyrkan, Anton Karlsson m fl, därefter med Pannkakskyrkan på Stora torget 12-16
Söndag 27/5 10:30
AVSLUTNINGSFEST för SÖNDAGSSKOLA och SÖNDAGSKLUBBEN ,
Samåkning från Missionskyrkan till festen!
Söndag 27/5 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 27/5 11:00
GUDSTJÄNST
Anton Karlsson, Mats Frohm, Musikkåren. Kyrkkaffe med avteckning av Anton Karlsson och Sara Bondesson.
Söndag 27/5 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULT
Läsarsångarna från Ödeshög, servering, andakt: Erling Andersson
Tisdag 29/5 10:30
STICKCAFÉ
Tisdag 29/5 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 30/5 10:00
VÅFFELCAFÈ
Kaffe och våfflor serveras kl. 10-13.30
Onsdag 30/5 18:00
BÖNEMÖTE i lilla salen
Torsdag 31/5 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Säsongsavslutning - Sång & Musik med Erik Fröjmark!
Söndag 3/6 10:00
LOVSÅNGGUDSTJÄNST MED NATTVARD
"LOVETS OFFER OCH OFFRANDETS LOV"
Erling Andersson, Eivor Gerhardsson, Kören, Löftesoffer till Kyrka 500
Tisdag 5/6 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 6/6 09:00
NATIONALDAGSBÖN
En allkristen bönesamling på nationaldagen! Erling Andersson m fl
Söndag 10/6 10:00
GUDSTJÄNST
"Kallelse till Guds rike - o.s.a. 180610"
Eva-Lotta Svensson, Tommy Gustafsson
Söndag 10/6 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULTS MISSIONSHUS
Rödja Dragspelsklubb , servering av Ostkaka & kaffe, andakt Erling Andersson
Onsdag 13/6 10:00
SOMMARCAFÈ PÅ KYRKTORGET
Våfflor & Kaffe serveras!
Lördag 16/6 08:00
SCOUTLÄGER
Mosshemmet, Eksjö ,16-20 juni
Söndag 17/6 10:00
GUDSTJÄNST
Ann-Britt Grändemark
Onsdag 20/6 10:00
SOMMARCAFÈ PÅ KYRKTORGET
Våfflor & Kaffe serveras!
Onsdag 20/6 11:30
GUDSTJÄNST PÅ ÅKERSBORG
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna

Kristna går inte till kyrkan - de är kyrkan

Pastor Erling Andersson illustrerade sin predikan genom att fylla en torr tvättsvamp med vatten från dopgraven. En utmärkt illustration på att ”det som är torrt kan fyllas med inre liv”.

Alla har inte förmågan att illustrera ett budskap på ett slagkraftigt sätt. Men pastor Erling Andersson har – utöver ett antal andra gåvor – även den egenskapen. Eller vad sägs om exemplet (se bild) där han tar ett kliv från sidan av predikstolen och håller i en snustorr tvättsvamp. Sedan fyller han den med vatten från dopgraven och den blir naturligtvis full.

Han kramar ur svampen och vattnet rinner ur den svamp som bara någon halv minut tidigare var alldeles torr.

Det var ett sätt att illustrera hur den som känner sig torr och uttorkad kan uppfyllas av ”det levande vattnet”. Ett ämne högaktuellt på Pingstdagen – ”församlingens födelsedag”.

-Att jag inte tänkte på att bjuda på tårta dagen till ära, som Svenska Kyrkan i Malmbäck gjort, funderade Erling Andersson, men såg i alla fall till att det utbringades ett fyrfaldigt leve apropå att det ju var ”församlingens födelsedag”.

Det blev en gudstjänst att minnas. Inte bara för de tydliga illustrationerna och temat ”Kristna går inte till kyrkan – de är kyrkan” utan också för att det var en lovsångsgudstjänst. Missionskyrkans kör under ledning av Peter Sandwall, med Lars Mörlid som solist, gjorde ett minst sagt gediget arbete. Peter Sandwall slog an tonen i sitt preludium på flygeln och den sång och musik som åhörarna fick ta del av lämnade ingen oberörd. Inte minst i finalen med ”Du lyfter mig”.

Länk till Peters preludium https://youtu.be/jaNvwvZOcp0


I gudstjänsten firades också nattvard som nog många upplevde som alldeles speciell denna pingstdag. Det var verkligen rörelse i kyrkan och en mycket stark andlig atmosfär.

Under gudstjänsten välkomnandes Annelie Nodén och Sara Bondesson som nya medlemmar.

Glädjande nog kunde dagen till ära två nya medlemmar välkomnas. Dels Annelie Nodén som via en Alpha-kurs sökt sig till församlngen. Dels Sara Bondesson som för övrigt kommer att arbeta med konfirmanderna i samverkan med allians- och baptistförsamlingen.

KLART MED NY PASTOR

I anslutning till Pingstdagens gudstjänst genomfördes också ett snabbt och effektivt församlingsmöte. Med ett rungande ja beslutade församlingen att i enlighet med personalutskottet och styrelsens enhälliga förslag kalla pastor Andreas Karlsson som ny pastor till Missionskyrkan i Nässjö. Det handlar om tillträde nästa höst 2018 – en god planeringshorisont.

Andreas Karlsson kommer att börja arbeta som pastor i Missionskyrkan nästa höst och därefter efterträda nuvarande föreståndaren Erling Andersson när han går i pension.