Onsdag 23/5 10:00
VÅFFELCAFÈ
Kaffe och våfflor serveras kl. 10-13.30
Onsdag 23/5 18:00
BÖNEMÖTE i lilla salen
Torsdag 24/5 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Håkan Junholt från Angered
Fredag 25/5 19:00
FRIDAY AT 19 - från 7:an och uppåt!
Lördag 26/5 10:00
"Global Outreach Day"
Bön o inspirationsmöte i Pingstkyrkan, Anton Karlsson m fl, därefter med Pannkakskyrkan på Stora torget 12-16
Söndag 27/5 10:30
AVSLUTNINGSFEST för SÖNDAGSSKOLA och SÖNDAGSKLUBBEN ,
Samåkning från Missionskyrkan till festen!
Söndag 27/5 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 27/5 11:00
GUDSTJÄNST
Anton Karlsson, Mats Frohm, Musikkåren. Kyrkkaffe med avteckning av Anton Karlsson och Sara Bondesson.
Söndag 27/5 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULT
Läsarsångarna från Ödeshög, servering, andakt: Erling Andersson
Tisdag 29/5 10:30
STICKCAFÉ
Tisdag 29/5 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 30/5 10:00
VÅFFELCAFÈ
Kaffe och våfflor serveras kl. 10-13.30
Onsdag 30/5 18:00
BÖNEMÖTE i lilla salen
Torsdag 31/5 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Säsongsavslutning - Sång & Musik med Erik Fröjmark!
Söndag 3/6 10:00
LOVSÅNGGUDSTJÄNST MED NATTVARD
"LOVETS OFFER OCH OFFRANDETS LOV"
Erling Andersson, Eivor Gerhardsson, Kören, Löftesoffer till Kyrka 500
Tisdag 5/6 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 6/6 09:00
NATIONALDAGSBÖN
En allkristen bönesamling på nationaldagen! Erling Andersson m fl
Söndag 10/6 10:00
GUDSTJÄNST
"Kallelse till Guds rike - o.s.a. 180610"
Eva-Lotta Svensson, Tommy Gustafsson
Söndag 10/6 18:00
TRIVSELKVÄLL I ÅNHULTS MISSIONSHUS
Rödja Dragspelsklubb , servering av Ostkaka & kaffe, andakt Erling Andersson
Onsdag 13/6 10:00
SOMMARCAFÈ PÅ KYRKTORGET
Våfflor & Kaffe serveras!
Lördag 16/6 08:00
SCOUTLÄGER
Mosshemmet, Eksjö ,16-20 juni
Söndag 17/6 10:00
GUDSTJÄNST
Ann-Britt Grändemark
Onsdag 20/6 10:00
SOMMARCAFÈ PÅ KYRKTORGET
Våfflor & Kaffe serveras!
Onsdag 20/6 11:30
GUDSTJÄNST PÅ ÅKERSBORG
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna

Inspirerande och trosviss ”resa” på väg mot Afrika

Det här skall bli inspirerande att följa, hoppas församlingens ordförande PeO Östlund och ledde sedan i förbön för hela familjen. Fr v Jan Ove, Kornelia, Jonathan, Ferdinand, Elin samt pastor Erling Andersson och församlingens missionär Emanuel Bratt. Till höger Missionskutskottets Ola Sundberg.

Det har tagit sin rejäla tid, men nu känner familjen att nu är det tid för dem att flytta till Afrika. Söndagen den 9 april genomfördes en inspirerande gudstjänst där ”Missionskyrkans nya missionärer” var på plats och presenterades.

I bifogat filmklipp berättar Jan Ove  om de utmaningar och möjligheter som familjen står inför. Man ser också goda möjligheter för personer från församlingen i Nässjö att komma och hjälpa till på platsen, för kortare eller längre tider.

Ola Sundberg från Missionsutskottet presenterade detta spännande projekt som församlingen kommer att få höra mer och mer om.

Åhörarna förstod på Jan Oves predikan och information att vem som helst faktiskt kan bli missionär – men att man har olika roller att spela. Själv hade han från början ingen som helst kontakt med kristen verksamhet, men en god väns sätt att leva medförde så småningom att han fick möta ett helt nytt liv.

–Så tack vare den vännen så står jag här i dag. Man skall aldrig ge upp, summerade Jan Ove.

Hela familjen som består av Jan-Ove och hans fru Elin samt barnen Ferdinand 14, Kornelia 12 och Jonathan 7 omslöts i förbön. Det finns också indirekta kopplingar till både församlingens föreståndare Erling Andersson, kring ordförandefamiljen Östlund och kring flera andra med familjen – så inspirationen var det inget fel på denna dag.

Vid gudstjänsten medverkade också en nykomponerad kör som sjöng både gospel och stämde in i både läsarsånger och lovsånger. Ett friskt initiativ!  


Det blev många goda samtal med familjen efter gudstjänsten.


”Det lilla ljus jag har” – en spännande kör hade premiär.