Torsdag 23/2 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Johan Fälth
Torsdag 23/2 19:00
NÄSSJÖ KRISTNA SAMARBETSRÅDS ÅRSMÖTE
Vad är på gång på Hela Människan / RIA Nässjö? Verksamhetschef
Susanna Stråhle berättar, årsmötesförhandlingar, servering
Lördag 25/2 10:00
"GUD ÄR SKAPAREN"
Temadag om "skapelse – evolution" i Frälsningsarmén arrangeras av Nässjö Kristna Samarbetsråd
Föreläsare:Anders Gärdeborn och Allan Emrén
Söndag 26/2 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 26/2 11:00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Daniel Abrahamsson, Kenneth Israelsson
Söndag 26/2 12:30
INTERNATIONELLT KYRKKAFFE
vi fikar, språktränare och lär känna nya människor
Tisdag 28/2 10:30
STICKCAFÈ
Tisdag 28/2 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 1/3 18:00
TILLSAMMANS I BÖN i lilla salen
Torsdag 2/3 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Dragspelsklubben Knekten
Fredag 3/3 16:00
VÄRLDSBÖNDAGEN FIRAS I PINGSTKYRKAN
medverkan från kyrkorna i Nässjö
Söndag 5/3 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 5/3 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
"GUDS ORD HAR FRAMGÅNG"
Erling Andersson, Eva Mörlid, KÖREN
Söndag 5/3 18:00
TRVSELKVÄLL I ÅNHULTS MISSIONSHUS
Kurt och Tommy Gustavsson sjunger Morfars sånger, servering, andakt Eva-Lotta Svensson
Tisdag 7/3 10:30
STICKCAFÈ
Tisdag 7/3 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Tisdag 7/3 19:00
BIBELKVÄLL MED ALPHA TEAMA
Varför ska jag berätta om min tro för andra?
Onsdag 8/3 18:00
TILLSAMMANS I BÖN i lilla salen
Onsdag 8/3 19:00
MÖTESPLATSEN
Lovsång - predikan - förbön!
Predikant Anton Karlsson.
Tolkas till arabiska, persiska och engelska.
Torsdag 9/3 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Sandsjöforstrion; Inger Axelsson Inger Pettersson Yngve Simeonsson
Fredag 10/3 19:00
PASSIONSANDAKT I ÅNHULTS MISSIONSHUS
Patrik Windeståhl, Ann-Britt Grändemark, Sångarglädje från Malmbäck under ledning av Lindor Linden. servering.
Lördag 11/3 09:30
VÄLKOMMEN TILL EN DAG OM MIGRATION, INTEGRATION & MÅNGFALD
Medverkar gör bl a Eva Kunda Neidek, regional samordnare för församlingarnas arbete kring migration och asyl i Region Syd. Dagen arrangeras av Diakonirådet i Region Öst som också tar emot din anmälan till dagen.
Söndag 12/3 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 12/3 11:00
GUDSTJÄNST
Ann-Britt Grändemark, Kenneth Israelsson, utgångskollekt till diakon o pastorsutbildningen.
Tisdag 14/3 10:30
STICKCAFÈ
Tisdag 14/3 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 15/3 18:00
TILLSAMMANS I BÖN i lilla salen
Torsdag 16/3 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Daniel Ekelund
Fredag 17/3 19:00
"PASSION" - ungdomsmöte i Frälsningsarmén
Lördag 18/3 09:00
KVINOFRUKOST - VÅGA VARA DEN DU ÄR
Anita Linden talar om modet att vara sårbar och hur Gud kan använda det sköra och operfekta. Tankar och erfarenheter från möten med människor och från sitt eget liv

Anmälan till Missionskyrkan i Nässjö tel 0380 - 741 60 eller exp@missionskyrkannassjo.se senast den 16 mars 2017. Kostnad 80 kr med
Söndag 19/3 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 19/3 11:00
GUDSTJÄNST
sjukhuspastor Gunnar Höjman Sjukhuskyrkan Eksjö, Anne-Marie Olofsgård, utgångskollekt till sjukhuskyrkans arbete.

Tisdag 21/3 10:30
STICKCAFÈ
Tisdag 21/3 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Tisdag 21/3 19:00
BIBELKVÄLL MED ALPHA TEAMA
Vad ska vi ha kyrkan till?
Onsdag 22/3 18:00
TILLSAMMANS I BÖN i lilla salen
Onsdag 22/3 19:00
MÖTESPLATSEN
Lovsång - predikan - förbön!
Predikant Andreas Cucca.
Tolkas till arabiska, persiska och engelska.
Torsdag 23/3 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
RPG -kören

 Peter Svanberg inspirerade och pekade på ljuset!

Söndagen den 5 februari 2017 koncentrerades kring ämnet Mission. Peter Svanberg kom in som en frisk fläkt vid dagens gudstjänst och pekade på ljuset.

Det händer positiva saker hela tiden

På Trettondagen var det bland annat åter dags för en dophögtid. Musikkåren spelade och Linus Hegg predikade.

Tre julkonserter av högsta klass

Onsdag, torsdag och fredag den 14, 15 och 16 december. Dessutom övning för kören måndagen den 11 december. Vilken insats kören under ledning av Peter Sandwall gjort även denna jul.

150:e årsmötet med stark framtidstro

Årshögtid med dop och avtackning av pionjärfamilj. Församlingen har under året ökat med 9 personer.

Ett knippe bröder med sångarglädje

I Missionskyrkan är det både bokstavligt talat högt i tak och stor variation. Scoutinvigning på förmiddagen och sångarbröder på eftermiddagen.

Full fart framåt! 150 år har passerats.

Den 22-23 oktober firade församlingen 150 år med fest och en högtidlig jubileumsgudstjänst med besök av landshövding och alla kommunalråden.

Intensiv helg med mötesplats och viktiga möten

Mötesplats, dialogpredikan om samhällsansvar och dop samma helg.

Nu delas ett rejält magasin ut

Det var release för Missionskyrkans magasin vid gudstjänsten söndagen den 9 oktober. Magasinet kommer att delas ut till alla hushåll.

Återseendets glädje vid Agape reunion

Många bekanta ansikten fanns i kören. Konserten som uppskattades av publiken.

”Vi skall gå över gränser!” En sändande församling.

Församlingen fick lyssna på pastorn och evangelisten Batyr som var den sjunde personen som blev frälst i Turkmenistan. Sedan kallades familjen Blad upp på estraden. Den 22 september ger sig familjen iväg på ett missionsuppdrag i Thailand.

.

Följ kyrkans internationella arbete via Internationella bloggen..
.
Notiser som tidigare visats på denna sida finns nu i arkivet...

 
 

 
Kultur och studie-verksamhet sker i samarbete med