Torsdag 29/9 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Erik Fröjmark
Fredag 30/9 16:00
KLÄDINSAMLING BROBYGGET
Lördag 1/10 10:00
KLÄDINSAMLING BROBYGGET
Söndag 2/10 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 2/10 11:00
MISSIONSGUDSTJÄNST
Missionär Gunnel Jönsson, Eivor Gerhardsson
Tisdag 4/10 10:30
STICKCAFÈ
Tisdag 4/10 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 5/10 15:00
GUDSTJÄNST PÅ STURESALEN
Ann-Britt Grändemark, Besökssångarna
Onsdag 5/10 18:00
TILLSAMMANS I BÖN
Torsdag 6/10 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Sune Wahlén
Torsdag 6/10 18:30
FÖRSAMLINGSMÖTE
inför årsmötet, ekonomi, personalfrågor, rapporter
Lördag 8/10 11:00
BARNLOPPIS
Söndag 9/10 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 9/10 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
"VISION och KULTUR"
Erling Andersson, Kenneth Israelsson, bön för "MAGASINET", utgångskollekt till Brobygget
Tisdag 11/10 10:30
STICKCAFÈ
Tisdag 11/10 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Tisdag 11/10 19:00
BIBELKVÄLL MED ALPHA TEMA
"Varför ska jag be, och hur?"
Onsdag 12/10 18:00
TILLSAMMANS I BÖN
Torsdag 13/10 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Missionskyrkans Strängmusik
Lördag 15/10 09:00
Kvinnofrukost
Lördag 15/10 19:00
MÖTESPLATSEN - Lovsång, predikan, förbön, fika
predikant Andreas Cucca, Jonas Andersson m fl. Tolkning till arabiska, persiska och engelska.
Söndag 16/10 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 16/10 11:00
GUDSTJÄNST
Ann-Britt Grändemark, Tommy Gustafsson,
utgångskollekt för Equmenia riks
Tisdag 18/10 10:30
STICKCAFÈ
Tisdag 18/10 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Onsdag 19/10 18:00
TILLSAMMANS I BÖN
Torsdag 20/10 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Bojan och Yngve Johansson.
Årets stora fika utmaning - FAIRTRADE FIKA
Lördag 22/10 17:00
Jubileumshelg Missionsförsamligen 150 år, 22-23 oktober.
Lördag 17.00 Jubileumssamkväm
Söndag 23/10 10:30
BÖN I LILLA SALEN
Söndag 23/10 11:00
JUBILEUMSGUDSTJÄNST - FÖRSAMLINGEN 150 ÅR
Regional kyrkoledare Peter Bernhardsson, Landshövding Håkan Sörman, Kommunfullmäktiges ordförande Curt Johansson, kommunalråd Anci Magnusson, pastorerna Carin Folkesson, Ragnar Gustafsson och Erling Andersson Missionskyrkans kör
Tisdag 25/10 10:30
STICKCAFÈ
Tisdag 25/10 11:00
GUDSTJÄNST PÅ SJÖBACKEN
Erling Andersson, Besökssångarna
Tisdag 25/10 16:00
SPRÅKCAFÈ
Vi hjälper dig som vill ha stöd med läxläsning och träna på att prata svenska.
Tisdag 25/10 19:00
BIBELKVÄLL MED ALPHA TEMA
"Varför ska jag läsa Bibeln, och hur?"
Onsdag 26/10 18:00
TILLSAMMANS I BÖN
Torsdag 27/10 11:00
SÅNG PÅ KYRKTORGET
Sara Lindberg

 
”Vi skall gå över gränser!” En sändande församling.

Församlingen fick lyssna på pastorn och evangelisten Batyr som var den sjunde personen som blev frälst i Turkmenistan. Sedan kallades familjen Blad upp på estraden. Den 22 september ger sig familjen iväg på ett missionsuppdrag i Thailand.

Smockfullt vid konfirmandavslutning

Det var glädje, högt tempo och smockfullt i Missionskyrkan när årets konfirmationsavslutning ägde rum söndagen den 28 augusti.

Härliga Hönö med dop och många goda möten

Årets Hönökonferens, den 71:a i ordningen, var livgivande på många sätt. För två av medlemmarna i Nässjö Missionskyrka blev det extra speciellt. De var med bland dem som döptes vid Lapposand på lördagsmorgonen den 9 juli.

Strålande midsommarafton i Hembygdsparken

Det blev en fantastisk midsommarfest i hembygdsparken. Det var fest och glädje, ett innehållsrikt program för alla åldrar, sång och musik och många goda samtal.

Runnerydsfestivalen en uppskattad mötesplats

Nu är frälsningens dag – men en del har inte fattat det!

Evangelisten Richard Gunning, från Nordirland, predikade på MÖTESPLATSEN. Tolkning till arabiska, persiska och engelska gjorde det möjligt att lyssna till evangeliet om Jesus Kristus. Ett tiotal gensvaret på inbjudan denna kväll och det blev glädje både i himlen och i Nässjö. Flera berättade om hur Jesus hade helat dem.

En gudstjänst med dop och glädje över det nya livet

"De komma från öst och väst" heter det i en gammal klassisk sång. Det var lätt och bli påmind om detta när fyra unga män döptes vid gudstjänsten söndagen den 17 april i Missionskyrkan i Nässjö.

Fantastisk Soul & Gospel-konsert fyllde kyrkan.

Absolut fullsatt och soul- och gospelglädje så det stod härliga till blev det i Missionskyrkan Nässjö söndagskvällen den 3 april. Kombinationen av One Way Brothers från Örebro och Sally Sound från Nässjö blev en absolut fullträff.

"Det behövdes bara minuter för att lysa upp min dag"

Lennart Johansson, före detta distriktsföreståndare, predikade vid gudstjänsten i Missionskyrkan Nässjö söndagen den 13 mars och en för dagen "handplockad" sånggrupp medverkade.

.

Följ kyrkans internationella arbete via Internationella bloggen..
.
Notiser som tidigare visats på denna sida finns nu i arkivet...

 
 
 

Startar 27 september
 
Pionjärsatsning i Rannebergen

 
Kultur och studie-verksamhet sker i samarbete med